Odense Bybusser 2001 - idag

Odense Sporvej | Odense Omnibus | Odense Bytrafik | Stige-Bussen | Billeder af Odense Bytrafiks busser

I sommeren 2001 blev driftsdelen af Odense Bytrafik udskilt i et driftsselskab Odense Bybusser. Indtil den 28. juni var dette selskab ene om at køre bybusserne i Odense. Blandt andet som følge af strukturreformen af 2007, hvor Fynbus overtog trafikselskabet Odense Bytrafik, blev 80 procent af buskørslen udliciteret. Da der stadig er et relativt stort antal tjenestemandsansatte bybuschaufførere har man valgt at lade 20 procent af buskørslen forblive urørt. Dette drejer sig om 12 driftsbusser og så 3 reservebusser.

Når den nye køreplan træder i kraft den 24. august 2008 vil Odense Bybusser alene stå for kørslen på linierne 29, 81, 82, 91 og 92. Resten af kørslen kommer vinderen af udliciteringen, det norskejede Tide Busser, til at stå for. Vinderen skal desuden stå for servicering mm. af Odense Bybussers køretøjer og personale.

I januar 2004 blev de hidtidige garageanlæg på Sdr. Boulevard (station 1) og Billedskærervej (station 2) fraflyttet og i stedet for toges et nyt anlæg på Gammelsø i brug og det kommer også fremover til at huse de odenseanske bybusser og børnehavebusserne.

Efterhånden som antallet af tjenestemænd fremover reduceres, som der ikke har været nyansættelser af i en årrække, vil de sidste 5 linier blive udliciteret. Dette skyldes at Fynbus har valgt at Odense Bybusser ikke skal byde på buskørslen i modsætning til det af Midttrafik ejede Århus Sporveje. Århus Sporveje vandt iøvrigt den første udbudsrunde i Århus Kommune.

Derfor vil Odense bybusser efterhånden blive mere og mere usynlig.

Tilbage - Zurück - Back